En lærende barnehage ønsker å følge med i tiden for å møte krav og utfordringer, og arbeide med å realisere barnehagens verdigrunnlag og Rammeplanens intensjoner - for barnas beste! Den tør å være åpen, ærlig, og stille spørsmål ved eksisterende praksis - men ikke minst tør å endre på den eksisterende praksisen. Den ønsker å lære mer og øke sin kompetanse og kunnskap, samt evaluere og endre ved behov (Skogen m.fl. 2016 - Ledelse av en lærende barnehage)