SafiR-modellen
Rælingen kommune har siden 2006 hatt en struktur for tverrfaglig samarbeid beskrevet i i egen modell  -  SafiR-modellen. Det står for Samordning av forebyggende arbeid for barn og unge i Rælingen

Tverrfaglig samarbeid og samhandling innebærer at fagområdene deler informasjon og kunnskap, og deretter samhandler rundt tiltak for barnet eller ungdommen. Det er også et viktig verktøy som skal benyttes når de ordinære tiltakene innenfor et tjenesteområde ikke er tilstrekkelig for barn eller ungdom man er bekymret for.

SafiR- brukerbrosjyre tverrfaglig veileder (Rælingen kommune) Ligger også på Kvalitetslosen med søkeord; tverrfaglig veileder

Prosedyre for hvordan møte barn med spesielle behov (Rælingen kommune) Ligger på Kvalitetslosen med søkeord; barn spesielle behov

Safir Samtykke til samarbeid. (nytt felles skjema for Rælingen kommune) Kan også finnes på Kvalitetslosen med søkeord; Safir samtykke til samarbeid (ny felles)