TRAS er et observasjons- og kartleggingsmateriell for språk og språkutvikling hos barn som skal brukes av alle barnehagene i Rælingen. I nettverket deltar en TRAS - ansvarlig fra alle kommunale og ikke-kommunale barnehager. Gjennom nettverksarbeidet ønsker kommunen å sikre spredning av god praksis og stimulere til erfaringsdeling, kunnskapsspredning og kompetanseutvikling i forhold til barns språkutvikling og forebygging av lese- og skrivevansker. Det avholdes 4 møter i året.

Bakgrunn
Styrernettverket for private og kommunale barnehager nedsatte en egen nettverksgruppe høsten 2007 for å lage retningslinjer for bruken av TRAS i barnehagene. Bakgrunnen for retningslinjene er for «å sikre lik forståelse og kvalitet i arbeidet med TRAS i Rælingen kommune» Nettverksgruppen prioritert arbeidet ved følgende tiltak:

  • dannet TRAS nettverk for førskolelærere for å sikre kunnskapsspredning og kompetanseutvikling i forhold til barns språkutvikling og forebygging av lese- og skrivevansker.
  • felles startskudd for ansatte på planleggingsdag med eksterne forelesere i februar 2008.
  • erfaringsdeling for ansatte i barnehagen
  • kontaktet barnehager i andre kommuner for å innhente informasjon om hvordan de arbeidet med TRAS og barns språkutvikling.

Erfaringsdeling rundt TRAS viste at det er ulik praksis for implementeringen og bruken av TRAS som arbeidsredskap.