Strategiske prioriteringer 2018-2021

De strategiske prioriteringene for de neste fire årene er basert på sentrale og lokale føringer, kunnskap om hva som har effekt på barns utvikling og hva som gir et godt grunnlag for det
senere livsløpet, samt status for rælingsbarnehagen.
Prioriteringene omfatter tre hovedstrategier:

 - Inkluderende omsorgs- og læringsmiljø
-  Modig ledelse
-  Aktiv og utviklingsorientert barnehageeier