En av de viktigste faktorene for å sikre barn og unge tidlig hjelp er tverrfaglig samarbeid og samhandling mellom avdelinger som arbeider med barn og unge i kommunen.
Et felles verdigrunnlag er viktig i det tverrfaglige samarbeidet for barn og unge. Det forutsettes at Rælingen kommunes verdigrunnlag; respekt for enkeltmennesket, ansvarlighet og redelighet legges til grunn i det arbeidet vi gjør. (Rælingen kommune: Tverrfaglig samarbeid for barn og unge i aldersgruppen 0 – 23 år)