Fra regjeringen.no:
Ekspertgruppen har hatt som oppgave å dokumentere barnehagelærerrollen som en profesjonsrolle, og å drøfte hvordan barnehagelærerprofesjonen kan utvikles. Barnehagelærerrollen defineres av forventninger til rollen, fra blant andre barn, foreldre, utdanningen, organisasjonen og dens ledelse og offentlig styring.

Regjeringen.no: Barnehagelærerrollen i et profesjonsperspektiv – et kunnskapsgrunnlag