«Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi» (Lov om barnehager, §1, formål, 2. og 3. ledd)

«Å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse og sikre at barna får ta del i og medvirke i fellesskapet, er viktige verdier som skal gjenspeiles i barnehagen» (Rammeplan for barnehagen)

Rælingen kommunes verdier er respekt for enkeltmennesket, ansvarlighet og redelighet, RAR.

Pedagogisk plattform 2018-2021 (Rælingen kommune)

Barnekonvensjonen - plakat

ILO- konvensjonen (Regjeringen.no)