Menneskesyn
Alle mennesker er unike, har egne tanker og følelser, og skal møtes som subjekt. Vi ser barnehagen i lys av  den sosialpedagogiske tradisjonen som har hele barnet som utgangspunkt; «children as beings». Med utgangspunkt i barnas interesser, kunnskaper og ferdigheter gir barnehagen mulighet for deltaking, utvikling, erfarings- og meningsskaping. Slik blir barnet selv en sosial aktør, som aktivt medvirker og konstruerer sin barndom. Barndommen er en livsfase med egen verdi.

 Læringssyn
Rælingsbarnehagen har et læringssyn som bygger på dialog, undring og utforsking i det pedagogiske  
arbeidet. Som grunnlag for trivsel, glede og mestring legger vi aktivt til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet, og barna seg i mellom.
Relasjonskompetanse, kvaliteten på personalets handlinger og at alle jobber i samme retning—er avgjørende for både lek i læring og læring i lek. Personalet i Rælingsbarnehagen hjelper med å starte, verne og videreutvikle barnas lek (Melaas, 2013) gjennom aktiv tilstedeværelse, inne og ute.
Vårt fokus er å skape meningsfulle hverdager der lek, læring, utvikling og danning skjer i gode her– og nå– situasjoner. På denne måten oppnår vi sosialt kompetente, trygge, nysgjerrige og vitebegjærlige barn som er aktivt utforskende, i stand til å ta egne avgjørelser og ta imot læring. Barna utvikler en beredskap for læring og utvikling (Lillemyr, 2004)

 (Pedagogisk plattform rælingsbarnehagen 2018-2021)