Rælingsbarnehagen består av de 8 kommunale barnehagene i Rælingen kommune. Vi har stort fokus på "blikk for lek" og har felles utviklingsarbeid på områdene lek og relasjonskompetanse. Barnehagene har en felles pedagogisk plattform, verdigrunnlag og årsplan-mal.
 

De kommunale barnehagene i Rælingen:

 

Rælingen kommune | Bjørnholthagen 6. 2008 Fjerdingby | Tlf. 63 83 50 00
E-post: postmottak@ralingen.kommune.no | Ansvarlig redaktør: Eivind Glemmestad | Webredaktør: Tonje Berg