Dette er en revidert strategi fra kunnskapsdepartementet.

Revidert kompetansestrategi skal støtte opp om arbeidet med rekruttering og kompetanseutvikling, og er en videreføring og videreutvikling av Kompetanse for framtidens barnehage 2014 – 2020.

Kompetanse for fremtidens barnehage 2018-2022 (Regjeringen.no)