Dette er et nettverk for barnehagelederne i kommunale barnehager i Rælingen. Nettverket skal gjennom systematisk samarbeid bidra til et kvalitativt godt og trygt barnehagetilbud i Rælingsbarnehagene.