Dette er et nettverk for barnehagelederne i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen. Nettverket skal gjennom systematisk samarbeid bidra til et kvalitativt godt og trygt barnehagetilbud i Rælingen. Tema for nettverket settes for ett år av gangen og det jobbes systematisk med bl.a. fag.

Nettverket jobber også med fellesarrangementer på tvers av alle barnehagene i Rælingen som organisering av felles planleggingsdag, ICDP kursing og TRAS-nettverk.