Stor variasjon i kvaliteten

I går presenterte Kunnskapsdepartementet noe av det forskerne har funnet ut. I dag oppsummeres hovedfunnene på en egen sluttkonferanse. Blant disse er:

- Det er stor variasjon i kvaliteten på norske barnehager
- Gode barnehager har høy voksen-barn-tetthet og tilstedeværende pedagoger
- Mindre gode barnehager kan bli bedre på hygiene, sikkerhet, tilgang til materiell/leker og samspill og språk.

Barnehage.no:Hun skal presentere resultatene fra det så langt største forskningsprosjektet på barnehager i Norge.