PP-tjenesten har avholdt ASK-nettverk de siste to årene som et tilbud for personalet i barnehagene som har barn som benytter seg av en eller annen form for ASK (symboler, bilder, tegn-som-støtte osv.). Hensikten med ASK-nettverkene er å skape en felles plattform for samarbeid og erfaringsdeling mellom barnehagene og PPT og barnehagene imellom. PPT opplever at det er en del problemstillinger/utfordringer som går igjen i flere barnehager, som for eksempel hvordan lage en funksjonell dagtavle, hvordan lage tematavler, hvordan pekeprate og hvordan bruke tegn-til-tale sammen med visuelle symboler. 
Nettverksmøtene vil ta utgangspunkt i hva personalet opplever som utfordringer på de forskjellige enhetene. Det er to nettverksmøter i halvåret og de holdes på rådhuset. Møtene ledes av Christine Sommerstedt og Bjørnar Hornes fra PPT. Hvis dere har noen spørsmål kan dere enten kontakte barnehagens kontaktperson i PPT eller Christine Sommerstedt, som er ASK-koordinator i kommunen.