Planen gjelder veiledning av nyutdannede barnehagelærere i både kommunale og private barnehager, og omfatter i hovedsak de to første årene i yrket.
Denne planen er i år oppdatert med ny layout, samt nyere litteratur og forskning. Struktur og metode er som før. Nytt av året er fokus på sosialisering til yrket og utvikling av yrkesidentitet, samt en differensiering i tema for 1. og 2. års nyutdannede.

De kommunale barnehagene er pålagt veiledning. De ikke-kommunale barnehagene får tilbud om å delta.  Alle barnehager skal gjennomføre veiledning av personale på dispensasjon og plan for veiledningen må legges ved dispensasjonssøknaden.

Oversikt over datoer og tema 2018-2019

Dato

  1. års veiledning
  1. års veiledning

17.10.18

1. 09.00-11.30

2. 12.00-14.30

 

Kontrakt

Om veiledning

Fra student til  profesjonell yrkesutøver

Kontrakt

Forventning til veiledning

Profesjonell yrkesidentitet

21.11.18

1. 09.30-11.30

2. 12.00-14.00

Barn som utfordrer / barn i gruppe

Modig ledelse;

den vanskelige samtalen – medarbeidere

 

23.01.19

1. 09.30-11.30

2. 12.00-14.00

Stoppunktveiledning;

Deg som barnehagelærer / pedagogisk leder  

Hva står du i akkurat nå?

Stoppunktveiledning;

Deg og profesjonen

Hva står du i akkurat nå?

 

27.02.19

(Med forbehold)

11.30-16.30

Tverrfaglig samarbeid (PPT, Barnevern, helsestasjon og flyktning- og inkluderingstjenesten. Tema ikke satt.

 

10.04.19

1. 09.30-11.30

2. 12.00-14.00

 

Modig ledelse;

den vanskelige samtalen – foreldre

Evaluering

Modig ledelse;

kunnskapsbasert ledelse av team / å få med teamet på felles visjon

Evaluering

Sted: Heimen grendehus
Invitasjon med oppgave til veiledningsgrunnlag sendes ut i forkant av hver samling. 

Det er Hilde Halvorsen og Tone Bakke Enlid som er ansvarlige veiledere i kommunen.