Filmen er laget for å gi inspirasjon til arbeidet med den nye rammeplanen

Film om den nye rammeplanen