Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Stortinget.no: Endringer i barnehageloven

Stortinget har vedtatt endringer i barnehageloven. Det er vedtatt et krav til grunnbemanning som innebærer at det minimum skal være én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år. Kravet om minimumsbemanning skal være oppfylt fra 1. august 2019. Det er også vedtatt en plikt for barnehageeier og skoleeier til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO. Videre er det vedtatt et krav om dokumentasjon av norskferdigheter for å bli ansatt som styrer eller pedagogisk leder i barnehage, og tilbudet i barnehagen til barn med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon er gjort tydeligere i loven.

Stortinget.no: Endringer i barnehageloven

Publisert | Oppdatert 04. juni 2018