I dag presenterer kunnskapsministeren den nye «grunnloven» som bestemmer hva barn skal oppleve og lære i landets 6000 barnehager. – Alle barn fortjener å få et godt barnehagetilbud uansett hvor de bor, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.
Nesten alle barn går i barnehage, men tilbudet varierer.
– En god barndom er viktig i seg selv og for resten av livet. Da må foreldre vite at barnehagen gir barna deres et godt grunnlag for fremtiden, sier Røe Isaksen.

Foreldrenes rettigheter blir klarere 

Store forskjeller i barnehagetilbudet gjør at en del barn ikke får den oppfølgingen de trenger. Det går særlig utover de mest sårbare barna.
Den nye rammeplanen som trer i kraft høsten 2017, blir tydeligere på barnehagens forpliktelser.
–Vi gjør det tydeligere hva personalet skal gjøre for at barna skal trives og utvikle seg. Da blir det lettere for alle foreldre å vite hva de kan forvente av barnehagen og hvilke krav de kan stille, sier Røe Isaksen.

Les hele pressemeldingen her.