Hentet fra regjeringen.no:

Flere av de ansatte skal være barnehagelærere, og barnehagene skal ha nok ansatte. Regjeringen vil også innføre en samarbeidsplikt for å sikre gode overganger når barn går fra barnehage til skole og SFO. 
− Alle som har hatt barn i barnehagen vet at de som jobber der, er det aller viktigste for om barnet har det godt. Derfor vil vi ha flere barnehagelærere blant de ansatte, og en norm som sikrer at det er nok voksne til å følge opp barna, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.
Dagens regelverk stiller ikke krav til hvor mange barn det kan være per ansatt. Nå vil regjeringen sikre at det minst skal være: 
- én voksen per tre barn under tre år 
- én voksen per seks barn over tre år

Regjeringen vil også ha flere barnehagelærere i barnehagen, og foreslår at det skal være minst:
- én pedagogisk leder per 7 barn under tre år
- én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.

Les hele pressemeldingen her.

Se høringsnotatet