– Ekspertgruppen skal bidra til at barn og unge med behov for ekstra hjelp eller spesialundervisning, får tilbud av høy kvalitet. Alle barn og unge skal være en del av et inkluderende barnehage- og skolemiljø, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Praktiske råd

Barn og unge som trenger ekstra tilrettelegging er ikke en ensartet gruppe. Noen barn vil kun trenge litt ekstra hjelp i en periode, mens andre har omfattende behov og vil trenge særskilt tilrettelegging gjennom hele barnehage- og skoleløpet. Men uavhengig av behovet for tilrettelegging, skal alle barn og unge ha et inkluderende og likeverdig tilbud.  

–Det er for store variasjoner fra kommune til kommune i tilbudet barn får. Et av målene med ekspertgruppens rapport, er å gi alle som jobber i barnehage og skole et bedre grunnlag for å velge de virkemidler og tiltak som egner seg best for barna, sier Torbjørn Røe Isaksen.

Hele pressemeldingen kan leses her.