Stortinget har vedtatt, etter forslag fra Regjeringen, et nasjonalt forbud mot å bruke ansiktsdekkende plagg i barnehager, skoler, høyere utdanning og opplæring av nyankomne innvandrere etter introduksjonsloven. Forbudet vil gjelde fra august.
I barnehagen vil forbudet bare gjelde for de ansatte, og det vil gjelde i hele arbeidstiden. Forbudet gjelder ikke barna i barnehagen, fordi erfaring viser at plagg som nikab og burka ikke brukes av barn i barnehagealder. (Regjeringen.no)

(Regjeringen.no).no: Til høsten blir det forbudt med ansiktsdekkende plagg i all undervisning