Hentet fra regjeringen.no

Fra 1. august 2018 blir pedagognormen i barnehagen skjerpet. Da skal det være minst én pedagogisk leder per 7 barn under tre år, og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.

– Det er viktig at flere av de ansatte i barnehagen er barnehagelærere. De er faglige eksperter på å få barna våre til å leke, utvikle seg og trives. De er nøkkelen til å få til en god barnehage. Tidlig innsats starter allerede her, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 

Skjerper pedagognormen

I dag er minstekravet én pedagogisk leder per 7 til 9 barn under tre år og én pedagogisk leder per 14 til 18 barn over tre år. Men i praksis er det store forskjeller mellom barnehagene. Noen barnehager har 21 store barn per barnehagelærer, mens andre barnehager kan ha færre enn 10 store barn per barnehagelærer.

Med regjeringens nye skjerping blir det minst én pedagogisk leder per 7 barn under tre år, og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.

 

Regjeringen.no: Flere barnehagelærerei barnehagen