Om ressursbarnehagene
Hensikten med ressursbarnehagene er å tilrettelegge et forutsigbart og kvalitativt godt tilbud til barn med behov for ekstra hjelp og støtte. I ressursbarnehagene er det særlig kompetanse på arbeid med barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp og/eller nedsatt funksjonsevne, og bemanningen er styrket. Barna med særlige behov som går i ressursbarnehagene går på ordinær avdeling sammen med andre barn. Forskjellen fra ordinære barnehager er i hovedsak kompetansen til personalet og personaltettheten. 
Ressursbarnehagene er opprettet fordi vi mener barna profitterer på at barnehagen har faste ansatte med særlig kompetanse. Med denne løsningen vet barnehagen hvilke ressurser de har over tid, og tilbudet kan bygges opp sammen med kompetansen i personalet. Barna blir møtt av særlig kompetente voksne som raskt kan komme i gang med god og riktig støtte til barnet. Barnet skal få tilbud som er i tråd med barnets vedtak. Tilbudet tilpasses barnets behov.