Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen. 
Personalet skal sørge for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med barna og personalet når de bytter barnegruppe. 
Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning. 
(Rammeplan 2017)

Trygghetssirkelen (COS - Circle of Security) ligger som base i alt arbeid med tilvenning og overganger.
Den er hentet her

Alle ansatte i Rælingsbarnehagen har deltatt på kurs om overganger der følgende tema ble berørt:

 • Rammeplanen
 • Tilknytning
 • Følelser og emosjonsregulering
 • COS og ICDP
 • De ulike overgangssituasjonene:
     - Tilvenning fra hjem til barnehage
     - Overgang til stor avdeling
     - Overgang til skolen