DUEN (Definering, Utprøving, Evaluering og Ny drift)

 

 

Modell:

 DUEN (Definering, Utprøving, Evaluering og Ny drift)

Litteratur: Entusiasme for endring i barnehagen, Vibeke Mostad mf.