Dette veiledningsprogrammet er utviklet av Karsten Huneidet hvor målsettingen er å styrke den/de som har omsorgen for barn i deres rolle som omsorgsgiver. Programmet ønsker å bevisstgjøre oss omsorgsgiverne i den viktige rolle vi har når vi har ansvaret for barn. Dette programmet er fint for oss som jobber i barnehage for å bevisstgjøre oss selv som et redskap til bruk i samarbeid med personal og foreldre. Programmet er brukt til kollegaveiledning og til foreldreveiledning.

Prosjektet startet våren 2013 med prosjektmidler fra fylkesmannen i Oslo og Akershus og involverer både kommunale og ikke-kommunale barnehager som ønsker å delta.
På høsten 2018 kjøres det kurs fra uke 41 – 45 for fagarbeidere og assistenter.

Målet for samlingene er at du gjennom oppgaver og praktiske refleksjonsoppgaver alene og i gruppe  skal kunne bruke ICDP i ditt arbeid. Vi har også som mål at du kjenner til ICDP sitt teoretiske ståsted og forankring.

Samlingen er over 5 ganger:
Tid: kl.09.00 – 11.00 på Heimen samfunnshus

Torsdag 11. oktober
Torsdag 18. oktober
Torsdag 25. oktober
Torsdag 1. november
Torsdag 8. november

Første gangen vil det brukes noe tid på å bli litt kjent med ICDP programmet, bli kjent i gruppen og få et overblikk over det teoretiske ståstedet til ICDP programmet.

Mer informasjon om ICDP her

Informasjon fra budir. sine sider her