Fase 1 - Definering:

Hvor er vi - hvordan ser situasjonen ut i dag på avdelingen/basen? Hva hemmer/fremmer lek hos oss?

Hva skal vi - satsningsområde. Velg og prioriter en situasjon /et område. For eksempel:

 • Dagsrytmen. Hva bruker vi tiden på? Hvordan kan vi støtte barn i lekerablingen sin?
 • Samlingsstunden. Gir den næring og inspirasjon til leken?
 • Planene. Fremmer eller hemmer planene barnas lek?
 • Regeljakt. Hvilke regler har vi egentlig? Hvilke regler stenger mulighetene for lek?
 • Se på det fysiske miljø. Hvordan er rommene innbydende for barna?
 • Turstedet i skogen?

Hva gjør vi for å komme til måletl. Lag en «problemstilling»

 

Fase 2 - Utprøving:

Plan for arbeidet - Analyse av nå-situasjonen og ønsket situasjon

 • Hva foredler vi? (ta vare på)
 • Hva forkaster vi? (Slutter vi med!)
 • Hva fornyer vi? (Gjør justeringer eller tilfører nye ting.
 • Hvordan ser valgt situasjon ut når målet er nådd?
 • Beskriv kjennetegn som sees når målet er nådd/er på vei.

Kompetanse - Hva må hver enkelt ansatt fokusere på for å nå felles mål.

Trening - Hvem skal gjøre hva? Når skal aktivitetene gjøres? Hvordan skal det gjøres? Beskriv hva voksne skal trene på ut fra resultatet som er ønsket.

 

Fase 3 - Evaluering:

Analyse - Gjør observasjoner. Har arbeidet hatt effekt på noe av det som var forbedringspotensialet?

Informasjon - Ta opp resultater som ble tydelig i analysearbeidet. 

Tolking - Se på målet som ble satt etter analysen i defineringsfasen. Er målene nådd?

 

Fase 4 - Ny drift:

Standard - Hva skal være normen på leken og relasjonene i barnehagen i fremtiden?

System - Hvordan sikrer vi at kvaliteten på ny praksis i leken og relasjoner opprettholdes og utvikles?

Korrigering - Hva må endres før «det nye» kan implementeres i hverdagen(driften)?