Rælingsskolen og skolens samarbeidspartnere stiller opp og tilrettelegger for kompetansespredning og erfaringsdeling. De 11 temaene spenner vidt og skal bidra til utvikling av den enkeltes praksis og rælingsskolens og rælingsbarnehagens kollektive kompetanse.
Temaene denne gangen er:
 • Bruk av konkretiserings-materiell i matematikk
 • Bekymret
 • Begrepslæring
 • Diagnoser - til hjelp eller besvær?
 • Første leseopplæring i rælingsskolen
 • Smart Notebook, med hovedvekt på Lesson Activity Builder.
 • Veiledning nyutdannede 3. samling
 • Tema; Workshop om Læringssamtaler, utviklingssamtaler og målformuleringer.
 • Omvendt undervisning
 • Office 365 og OneNote
 • Hva kjennetegner naturen i Rælingen og hvor kan du finne kunnskap og informasjon om denne?

Temaene starter kl. 14.30 og avsluttes kl. 16.30. Deltakerne oppfordres til å være ute i god tid for å møte kolleger på tvers av skoler og barnehager for at arrangementet kan starte presis. Deltakere med bil parkerer ved Marikollhallen. Det serveres kaffe / te og noe å bite i fra klokka 14.

Les nærmere beskrivelse av temaene her og i informasjonen som er sendt ut til skolene og barnehagene. Der er det også opplegg for påmeldingene som skjer innenfor rektors/barnehageleders prioritering av aktuelle temaer for sitt personale.