Målgruppe
Alle lærere og barnehagelærere
Andre personalgrupper deltar etter avtale med leder

  • Gjennomføres på Marikollen ungdomsskole
  • Gjennomføres onsdag uke 4 og onsdag uke 38 kl. 14.30 – 16.30
  • Ansvar for innhold og gjennomføring legges til nettverk, funksjoner, roller og samarbeidsparter – ergo- og fysiotjenesten, forebyggende helsetjenester, flyktning- og   inkluderingstjenesten, barneverntjenesten, Kulturskolen, RMK, ev. andre
  • Temaene kjøres som frittstående økter slik at den enkelte kan delta på to ulike temaer i løpet av ett år