Forskere med brannfakkel: Kritiske til mye utetid for de minste i barnehagen.

Utetiden til de minste barna i barnehagen er for passiv, mener forskere. De settes altfor ofte på en huske eller i sandkassa, uten å bli motivert til bevegelse eller læring. 
De er mye ute, slik barnehagebarna i Norge er – sammenlignet med barn i andre land. Undersøkelsen viser at over halvparten av barna under tre år, i snitt er ute imellom 60 og 90 minutter hver dag på vinterstid. I dag presenteres for første gang forskning om hva barna under tre får igjen, for all utetiden i barnehagen.
Svaret er en aldri så liten brannfakkel: Forskerne stiller spørsmål ved om de minste kun er ute for å være ute og mener de får lite igjen for uteleken. 
– Vi ønsker oss mer faglig pedagogisk arbeid i utetiden. Vi mener det er tendens til tilsyn av barna, i stedet for å motivere til bevegelse, sier førstelektor ved institutt for barnehagelærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Karen Marie Eid Kaarby. Hun understreker at hun snakker om barna under to år og på vinterstid.

Les hele artikkelen her.

Store sprik i barnehagekvaliteten.

Kvaliteten i norske barnehager er dårligere enn antatt. – Alvorlig, sier kunnskapsministeren om situasjonen. 
Småbarnsavdelingene i norske barnehager har blitt større og barna flere. Fra år 2000 til 2017 har andelen 1- og 2-åringer med barnehageplass økt fra 37 til 82 prosent, ifølge SSB. – Kvaliteten i norske barnehager er ikke like god som forventet. Jeg er overrasket over funnene, for jeg hadde trodd det var bedre, ier førstelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Ellen Os. 
Undersøkelsen av 206 barnegrupper viser at ni prosent av gruppene ligger i kategorien som forskerne definerer som god kvalitet. 78 prosent har en middels kvalitet og tretten prosent havner i det nedre området. At så mange havnet i gruppen med middels kvalitet var lavere enn forskerne hadde forventet.
Hun forteller at barnehagene er under stort press fordi det er så mange barn under 3 år, og for få voksne til å dekke barnas behov.

Les hele artikkelen her.