BARNDOM er en veldig åpen film fordi den er rent observerende. Jeg ønsker å gi et vindu inn til barnets magiske verden og hemmelighetsfulle lek. Også den leken som barnet initierer selv, men som vi kanskje ikke alltid forstår dybden av og derfor ikke gir den nok plass, sier Olin. At filmen har premiere i disse dager, er ingen tilfeldighet. I 2017 skal rammeplanen i barnehagen og den generelle delen av læreplanen i grunnskolen revideres. Dette er dokumenter som sier noe om det mennesket vi skal bli gjennom den dannelsen og utdannelsen vi skal få. Det er voksne som fører dem i pennen og det er voksne som diskuterer og blir hørt. Det snakkes mye om Pisa-resultater og bemanningsnormer. Dette er jo også viktige ting, men jeg opplever at det er få stemmer som snakker om barns behov: At det tar tid å vokse opp, at barn er forskjellige, at ulike barn har ulike læringsstrategier, om lekens betydning for barnet og hvordan barnet er og virker i verden gjennom leken. Jeg tenker på denne filmen som barnas høringssvar til rammeplanforslaget, sier regissøren.

Les hele artikkelen her