Målet med utviklingsarbeidet

Å øke kvaliteten i Rælingens barnehager og styrke barnehagen som læringsarena. I barnehagens utviklingsarbeid om relasjoner og barns lek, er den pedagogiske plattformen grunnlaget i arbeidet. Den beskriver vårt menneskesyn og våre verdier som skal komme til syne i møte med barna.

«Når vi jobber med lek, jobber vi med hele Rammeplanen» «Relasjoner og leken er barnehagens kjerneoppgave» (Sitater, Terje Melaas)