• Alle Med - Observasjonsskjema som dekker barnets seks utviklingsområder: Språkutvikling, lek, sosio-emosjonell utvikling, hverdagsaktiviteter, trivsel og sansemotorisk utvikling.
  Materiell kan kjøpes her

 • MIO - Matematikken Individet og Omgivelsene. Det er et observasjonsmateriell til bruk i barnehagen hvor barns matematiske utvikling i aldersgruppen 2-5 år observeres. Materiellet består av et observasjonsskjema og en håndbok.
  Materiell kan kjøpes her

 • Å by opp barnet til dans. Kartlegging av språkutvikling, kommunikativ engasjerbarhet og fysisk aktivitet hos barn mellom 1-6 år.
  Materiell kan kjøpes her

 • Strukturert ordlæring: 30 ordlisten
  Mere informasjon kan du lese her