www.ralingsbarnehagen.no

Akershus fylkeskommune: Nytt mobbeombud for barnehage og grunnskole

Hentet fra akershus.no:
Fra 1. august er det opprettet et mobbeombud for barn og unge i barnehage og grunnskole i Akershus. Janne-Marie Myrås ser frem til å bidra til at barn og unge i Akershus får en mobbefri hverdag.
Alle barn har etter rammeplanen for barnehager og opplæringslovens kapittel 9A rett til å ha det bra i barnehagen og på skolen. De viktigste arbeidsoppgavene for det nye mobbeombudet for barnehage og grunnskole er:
- Støtte og veilede barn, elever og foreldre i saker om psykososialt miljø
- Jobbe forebyggende med informasjon og opplæring til barn, elever og foreldre

Akershus.no: Nytt mobbeombud for barnehage og skole

20/9-18 besøkte det nye mobbeombudet Rælingen kommune under barnehageiermøtet.

Publisert | Oppdatert 24. september 2018